Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7074 5012 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7055 8472 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6547 902e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3455 eb83 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Zbyt wiele razy ludzie w moim życiu składali mi obietnice bez pokrycia.
— Layla Wheldon
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1234 a571 390
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
2192 318e 390

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6568 3404 390
Reposted fromdusix dusix viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć

June 19 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
4308 611d 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3236 dcd2 390
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
4284 6bab 390
Reposted fromeazyi eazyi viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0884 a906 390
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

June 09 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl