Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viasowaaa sowaaa
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3519 3f82 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
4092 20e9 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible

July 09 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0837 687f 390
Reposted fromonlyman onlyman viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Stwierdzam więc ostatnio, że doszedłszy do granicy, pozostaje mi tylko przy tej granicy biwakować albo zawrócić, możliwie też szukać przejścia czy wyjścia na nowe obszary. Potrzeba spuszczenia z tonu, dystansu, a możliwie też innego języka, do rozmawiania z sobą samym. Chyba już nie mogłem pójść dalej, ścigając absolut czy w poszukiwaniu chwytu jednego, zasady ogólnej, formuły i zaklęcia, które by mi pozwoliło uregulować całe moje życie za jednym zamachem. Doszedłem do granicy nie tylko artykułowanego (...), ale i nieartykułowanego (moje skromne przeżycia mistyczne, a także parapsychologiczne, czy też może po prostu fizjologicznie i psychicznie, psychofizycznie patologiczne, jak kilka kryzysów, w których doświadczyłem fizycznie depersonalizacji, transu czy czegoś w tym rodzaju być może nie są to granice absolutne, ale na pewno granice osobnicze, może i czuję, że w tę stronę poszedłem wystarczająco daleko, to znaczy: stwierdziłem, że nie znalazłem niczego, co by mi zadanie rozwiązało, a jednocześnie, że obstawanie przy tej stronie prowadzi do czegoś niedobrego pod każdym względem. Oczywiście nie muszę się chyba zastrzegać, że nie żałuję, a bogactwo doświadczenia zdobyte w ten sposób jest niezmierne i niezmiernie dla mnie pożyteczne).
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7109 1188 390
Reposted fromkarahippie karahippie

June 29 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
9286 3538 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabakteryja bakteryja
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
8729 0f0c 390
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl