Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
1873 d39e 390
Reposted fromszszsz szszsz viakremdobuzi kremdobuzi
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
8340 dc67 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5912 126f 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
2451 9be3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

April 09 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viapiehus piehus
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
8745 d127 390

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

5004 9df1 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaadurowe adurowe
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaClary Clary
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

April 08 2017

I’m not very good at putting my feelings into words. That’s why people misunderstand me.
Haruki Murakami, Norwegian Wood
(via wnq-writers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
7608 d56e 390
Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viainsanedreamer insanedreamer

April 03 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
8774 f2be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapalina palina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl