Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viakremdobuzi kremdobuzi
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0887 5a25 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5367 8c2b 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
9260 e8c5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczarnemajtki czarnemajtki
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
3320 7de2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary
7805 8ec4 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasowaaa sowaaa
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
2102 45a9 390
Reposted fromrol rol viaClary Clary
6318 44e2 390

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5359 63ea 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
9367 71a1 390
Reposted fromkarahippie karahippie
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

June 30 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka

June 29 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5571 229e 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl