Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
Reposted fromeryawen eryawen viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
9307 56ae 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBrilliant Brilliant
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
7106 c85a 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaBrilliant Brilliant
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Sunset on Frozen Colchuck Lake
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6467 97e4 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
3792 32fa 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasowaaa sowaaa
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
8977 c6b7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6672 2b13 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1459 28bb 390
Reposted fromNajada Najada viadoubleespresso doubleespresso

October 29 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1050 d111 390
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1368 cda9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl