Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
6012 0969 390
Reposted fromtfu tfu viaBrilliant Brilliant
3189 2e49 390
Reposted fromsavatage savatage viaBrilliant Brilliant
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaBrilliant Brilliant
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaBrilliant Brilliant
5740 f79e 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viamarlylee marlylee
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
1510 c923 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaBrilliant Brilliant
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
To, że miewasz gorsze dni wcale nie świadczy o tym, że jesteś słaby. Świadczy o tym, że jesteś tylko człowiekiem. Fakt, że potrafisz potem podnieść głowę i żyć dalej świadczy o tym, że jesteś silny.
— Char NJ 'DDialogi'

December 29 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamarlylee marlylee
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarlylee marlylee
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
5446 7f28 390
Reposted from777727772 777727772 viaczarnemajtki czarnemajtki

November 29 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaintotheforest intotheforest
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.

November 09 2017

smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
Reposted fromeryawen eryawen viasweetnothingg sweetnothingg
smigamyniesmiertelnabrzoskwinka
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl